Om Dokument

Når du skal bygge nytt eller foreta endringer på eksisterende bygg av en slik art at det kreves tillatelse etter plan- og bygningslovens kapitel 20, skal det i flg. lovens § 21-3 sendes ut nabovarsel, jfr byggesaksforskiftens § 5-2.

Nabovarselet skal sendes til både naboer og gjenboere. Med nabo menes grunneiere/festere som støter umiddelbart opp til den eiendom søknaden gjelder. Med gjenboere menes grunneiere/festere på den andre siden av gaten.

Naboene har 2 ukers frist til å komme med innsigelser mot byggeprosjektet. Sammen med byggesøknaden skal det følge gjenparter av varselbrevene og kvittering for at brevene er sendt. Kommunen kan frita søkeren for å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke berøres av arbeidet.

Du er ikke pliktig til å sende nabovarsel ved mindre tiltak etter som ikke krever tillatelse etter loven, jfr . plan- og bygningslovens kapitel 20. Se orientering fra Oslo kommune ved å klikke her. Men det kan likevel være lurt å sende nabovarsel for å unngå konflikter i ettertid.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word