Om Dokument

Ved masseoppsigelse plikter arbeidsgiver straks å sende melding om dette til  Arbeids- og velferdsetaten (NAV), jfr arbeidsmarkedsloven § 8. Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Meldingen skal gis på denne blanketten som er utarbeidet av NAV.

Det samme gjelder dersom arbeidstakerne vil bli permittert uten lønn, eller i mer enn 4 uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket til under 30 timer. Melding skal gis senest to måneder før omlegging eller innskrenking blir satt i verk med mindre den ikke kunne forutsees så tidlig, jfr arbeidsmarkedsloven § 8. Klikk her for nærmere informasjon om permitteringer fra NAV.

Melding sendes til NAV i det distrikt der virksomheten ligger. Hvis virksomheten har 30 arbeidstakere eller flere, er det også plikt til å sende melding til Fylkeskommunen i henhold til Omstillingslova (Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd av 6. juni 2008 nr 38).

Masseoppsigelser defineres i arbeidsmiljøloven § 15-2 (1) som oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, men altså er begrunnet i virksomhetens forhold.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 2
Filtype Pdf