Om Dokument

Kjøpekontrakten er laget for salg av brukt motorvogn mellom privatpersoner. Den regulerer de viktigste og vanligste forhold mellom kjøper og selger. Kjøpsloven kommer forøvrig til anvendelse på forhold som ikke er regulert i kjøpekontrakten. Dersom partene ønsker å fravike noen av reglene i kjøpsloven, må det derfor avtales i kjøpekontrakten.

Selgeren bør vanligvis ikke overlevere motorvognen uten at kjøpesummen er betalt eller sikret på annen måte.

Kjøperen bør vanligvis ikke betale kjøpesummen før bilen blir levert sammen med en ferdig utfylt salgsmelding, kontrollert betalinger og undersøkt om det er heftelser på bilen.

Det er viktig å sjekke om kjøretøyet har heftelser (salgspant, utleggspant, leasing m.v) og kjøper bør ringe Løsøreregisteret i Brønnøysund på tlf. 75 00 75 00 (08-16), datafonen på tlf 75 00 75 02 (hele døgnet), eller på Brønnøysundregistrene sine hjemmesider og få dette bekreftet. Opplysningene bør bekreftes skriftlig. Alle registrerte heftelser følger bilen, og fordringshaveren kan ta dekning i bilen selv om bilen er solgt videre.

Partene bør fylle ut hver sin salgsmelding. Selger og kjøper har hver for seg ansvar for at meldingen om eierskifte blir levert/innsendt til biltilsynet i det distrikt hvor selger er bosatt senest innen 3 dager etter at salgsmeldingen er undertegnet.

Kjøper må snarest tegne ansvarsforsikring for motorvognen. Selgers ansvarsforsikring for motorvognen gjelder inntil 14 dager etter at salgsmelding er undertegnet. Forsikringsselskapet skal ha kopi av salgsmeldingen.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 28/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word