Om Dokument

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Akershus, Oslo, Bergen og Trondheim (fra 01.10.2010) med hjemmel i husleieloven § 12-5. Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse.
 
Husleietvistutvalget kan behandle saken uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson. Saken kan for eksempel dreie seg om skyldig leie, erstatningskrav, oppsigelse, mangler ved leiligheten, leiesummens størrelse eller partenes rettigheter og plikter for øvrig.

Forholdet til forliksrådet
Alle tvister starter normalt i forliksrådet. Det finnes forliksråd i alle kommuner. Husleietvistutvalget er en førsteinstans som er sidestilt med forliksrådet. Forliksrådet kan ikke behandle saker som kan avgjøres av husleietvistutvalg, jf. husll. § 12-5 annet ledd annet punktum. Der hvor det finnes et husleietvistutvalg som kan behandle saken, må forliksrådet med andre ord avvise saken hvis klagen feilsendes dit. Finnes det ikke noe husleietvistutvalg som kan behandle saken, er det forliksrådet som er rett instans.

Tvister som gjelder leie av forretningslokaler, ferie- og fritidsboliger samt hotellrom e.l. faller utenfor Husleietvistutvalgets myndighetsområde. Klager vedrørende slike tvister må derfor i alle tilfeller sendes til forliksrådet.

Det er ingen plikt til å bruke dette klageskjema, det kan gjerne være et brev/notat/prosesskriv. Skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel for å få med de nødvendigste opplysningene og dokumentasjon for at Husleietvistutvalget kan behandle saken.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

 

Legg til i favoritter
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word