Om Dokument

Denne kjøpekontrakten er tilpasset salg av eierleilighet. Den er videre tilpasset salg hvor en megler forestår oppgjøret. Dersom megler ikke skal forstå oppgjøret anbefales at man kontakter en advokat for konsultasjon. Kontrakten er ikke tilrettelagt for salg hvor grunnen er festet.

Enkelte av bestemmelsen i avtalen kan ikke fravikes til ugunst for kjøper dersom dette er et forbrukerkjøp, jfr. avhendingsloven § 1-2 (2). Ved salg til næringsdrivende kan de fleste bestemmelsene fravikes, med mindre det er angitt i loven at bestemmelsen ikke kan fravikes. Særlig vedrører dette bestemmelsene som knytter seg til spørsmålet om når det foreligger en mangel, og kjøpers krav ved selgers mislighold. Avhendingsloven definerer forbrukerkjøp som kjøp av eiendom når eiendommen i hovedsak er til personlig bruk for kjøperen med familie, husstand eller omgangskrets. Kjøpet er likevel ikke et forbrukerkjøp dersom selgeren på avtaletidspunktet verken kjente eller burde ha kjent til at eiendommen var kjøpt til et slikt formål.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 28/08/2019
Antall sider 6
Filtype Word