Om Dokument

Dette er en engelsk oversettelse av Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005. Den engelske benevnelsen på Arbeidsmiljøloven er The Working Environment Act.

Oversettelsen er foretatt av Arbeidstilsynet og er oppdatert mht endringer i loven i henhold til siste endringslov.

Legg til i favoritter
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider
Filtype Nettside