Om Dokument

Disse husordensreglene er spesielt tilpasset leiligheter, men de passer også godt til andre leieforhold, borettslag og aksjeleiligheter. De kan enkelt redigeres for å tilpasse dine ønsker. Teksten som står i parentes må en velge om skal med i husordensreglene. Dersom de er aktuelle fjernes parentesene.

Etter husleieloven § 5-2 gir uleier rett til å fastsette husordensregler ensidig. Det er et krav at det dreier seg om «vanlige ordensregler». Det vil si at reglene må være rimelige ut fra hva man kan forvente for den aktuelle typen bolig. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for borettslag, jf. brl. § 34. Eierseksjonsloven § 19, 6. ledd må forstås på samme måte.

Brudd på husordensreglene er å regne som mislighold av leiekontrakten og kan medføre krav om oppsigelse eller heving av leieavtalen. I eierseksjoner kan det medføre salgspålegg eller krav om fravikelse, jf. eiersl. §§ 26 og 27

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

 

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word