Om Dokument

Husleieavtalen bygger på reglene i husleieloven (lov om husleieavtaler av 26.03.1999 nr. 17) og regulerer de viktigste og vanligste forhold i et leieforhold. Oppstår det spørsmål som ikke er regulert i avtalen, vil de bli løst etter reglene i husleieloven.

En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid og denne avtalen er tilrettlagt for begge forhold, jfr avtalens pkt 8 (valg A eller B). Se reglene i husleielovens kapitel 9 om rettsvirkningene om en avtale er tidsbestemt eller tidsubestemt. Det anbefales at man velger det tidsbestemte alternativet (alt B) og en leietid på 3 år dersom ikke forholdene tilsier noe annet.

Avtalen utarbeides i 2 likelydene eksemplarer som begge signeres av partene. Utleier og leietaker beholder hver sin signerte eksemplar.

Husleieavtalen er et 7 siders blankettformular. Dersom du etter å ha fylt ut dokumentmalen har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 21/08/2019
Antall sider 7
Filtype Word