Om Dokument

Dette gjeldsbrevet er en erklæring fra en juridisk person til en annen (privat eller juridisk) person om at han skylder penger. Omsetningsgjeldsbrevet har alle de formelle krav som stilles til et gjeldsbrev med de rettsvirkninger som det medfølger, se nærmere Gjeldsbrevloven 2 kapitel. Långiver har anledning å overdra gjeldsbrevet.

Gjeldsbrevet er ikke tilrettelagt til bruk for finansinstitusjoner eller andre virksomheter som faller inn under finansavtaleloven.

Den som skal undertegne på vegne av låntaker må ha prokura eller signatur. Dette fremkommer av firmaattest som må kreves fremlagt. Firmaattesten bør være av nyere dato og ikke eldre enn 6 måneder gammel.

Dersom gjelden skal kunne inndrives uten søksmål stiller Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 krav til at avtalen må undertegnes av to myndige vitner. De skal bevitne at låntager vedkjenner seg sin underskrift og er over 18 år.

Ved innfrielse av gjelden påføres det på avtalens bakside at gjelden er innfridd og dateres og signeres av fordringshaveren. Gjeldsbrevet overleveres låntaker i kvittert stand.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word