Om Dokument

Dette gjeldsbrevet er en erklæring fra en juridisk person (ASA, AS, DA, BA, NUF, ENK) til en annen (privat eller juridisk person) om at han skylder penger. 

Gjeldsbrevet inneholder også en selvskyldnerkausjonserklæring som medfører at kreditor straks ved forfall kan gå på selvskyldnerkausjonisten ved mislighold av låntakers forpliktelser i henhold til gjeldsbrevet. Dersom flere selvskyldnerkausjonister hefter disse solidarisk, jfr gjeldbrevslovens § 39.

Gjeldsbrevet har alle de formelle krav som stilles til et gjeldsbrev med de rettsvirkninger som det medfølger, se nærmere Gjeldsbrevloven 2 kapitel. Långiver har anledning å overdra gjeldsbrevet («eller ordre») og er således et omsetningsgjeldsbrev. Låntaker kan ikke overdra gjeldsbrevet uten långivers skriftelige samtykke.

Gjeldsbrevet er ikke tilrettelagt til bruk for finansinstitusjoner eller andre virksomheter som faller inn under finansavtaleloven.

Dersom gjelden skal kunne inndrives uten søksmål stiller Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 krav til at avtalen må undertegnes av to vitner. Underskriften kan bekreftes enten av 2 myndige vitner eller av en dommer, lensmann eller lensmannsbetjent, namsmann eller namsmannsfullmektig godtatt av namsretten, advokat eller autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert eiendomsmegler, inkassobevillingshaver som er i tjeneste hos inkassator eller norsk eller utenlandsk notarius publicus.

Ved innfrielse av gjelden påføres det på avtalens bakside at gjelden er innfridd og dateres og signeres av fordringshaveren. Gjeldsbrevet overleveres låntaker i kvittert stand.

Långiver beholder originalen av gjeldsbrevet m/kausjonserklæringen og låntaker og kausjonist beholder hver sin kopi.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word