Om Dokument

Den som har overtatt et dødsbo til privat skifte kan gi en annen person fullmakt til å forestå oppgjøret, jfr. arvelovens kapitel 16. Fullmektig kan være enhver myndig person, men normalt utstedes en slik fullmakt til en advokat eller en annen person som fullmaktsgiveren har tillitt til, f.eks til sin bror eller søster, eller et av sine egne barn.

Fullmakten tilsvarer statens skjema GA-8012.

Ved bruk av denne fullmakten gir fullmaktsgiveren fullmektigen fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret. Fullmakten kan også gjelde overdragelse og pantsettelse av fast eiendom.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe, jfr. avtalelovens § 16, jfr. § 12.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word