Om Dokument

Dersom ikke annet er avtalt kan fullmaktsgiveren når som helst trekke en fullmakt tilbake. Hovedregelen er at fullmaktsgiveren må kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe, jfr. avtalelovens § 16, jfr. § 12.

Dersom fullmakten gjelder overfor kjent tredjeperson, kan også fullmakten tilbakekalles ved at tredjeperson underrettes om dette. Denne blankett er tiltenkt å underrette slik tredjeperson. Eksempelvis kan blanketten brukes til å tilbakekalle fullmakt til å møte på generalforsamling ved skriftlig å underrette selskapet ved styrets leder.

Rettsreglene om fullmakt og tilbakekallelse av fullmakt er angitt i avtalelovens kapitel 2.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 27/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word