Om Dokument

En næringsdrivende kan slutte avtale om avhendelse, avhendelse i sikringsøyemed eller pantsettelse av de enkle pengekrav på vederlag for varer eller tjenester som han har eller får i sin virksomhet eller i en særlig del av denne. Det er ikke nødvendig at skyldnerne blir navngitt. Hjemmel for inngåelse av avtale om factoring er panteloven § 4-10.

Denne tilleggsavtale er et supplement til Avtale om factoring som må brukes for å tinglyse factoringpant i Løsøreregisteret i Brønnøysund. Tilleggsavtalen regulerer nærmere forholdet mellom partene, men verken kan eller skal tinglyses i Løsøreregisteret.

Factoringavtale kan bare inngås av næringsdrivende etter panteloven § 3-5. Dette er:
a) Foretak registrert i Foretaksregisteret
b) Institusjoner som nevnt i panteloven § 3-5, bokstav b, jfr. forskrift til pantelovens § 1 b.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word