Om Dokument

Blanketten er utstedt av skifteretten (GA-0008) og er til bruk for arvinger som ønsker å overta avdødes bo ved privat skifte.

Når boet skiftes privat, må en eller flere av de myndige loddeiere overfor retten avgi erklæring om å påta seg ansvaret for de forpliktelser som påhvilte avdøde. Hvor flere loddeiere påtar seg dette ansvaret, hefter de fullt og solidarisk overfor kreditorene. De øvrige loddeierne er bare ansvarlig for avdødes gjeld inntil verdien av sin lodd. Hjemmel for erklæring om privat skifte av dødsbo er Skiftelovens § 78.

Erklæring må avgis innen 60 dager etter dødsfallet. Innen samme frist må gjenlevende ektefelle ha avgitt erklæring om boet ønskes beholdt i uskifte, jfr Skiftelovens § 81.

Blanketten skal sendes Tingsretten (unntatt Oslo som har egen skifterett) i den rettskrets hvor avdøde sist hadde bopel, jfr Skiftelovens § 8 2. ledd. Adresse, telefonnummer, e-postadresse, kart  mv til de enkelte tingrettene finner du ved å klikke her

Nyttig informasjon finner du på nettsidene domstol.no og paragrafen.no

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word