Om Dokument

Denne blankett Declaration by the bride and bridegroom prior to verification of compiliance with the conditions for marriage tilsvarer blanketten Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene (Q-0150/B) og må fylles ut og innleveres før ekteskap kan inngås.

Før ekteskap kan inngås, må det skje en prøving av om det etter loven er noe til hinder for at brudefolkene inngår ekteskap med hverandre. Vilkårene for ekteskap er fastsatt i ekteskapsloven. Prøvingen om disse vilkårene er oppfylt, foretas av en vigsler – kirkelig eller borgerlig – på det sted i riket hvor brudefolkene bor, eller om ingen av dem har bopel her i riket, på det sted hvor en av dem oppholder seg. Prøvingen kan også skje hos norsk utenrikstjenestemann, norsk sjømannsprest eller annen norsk prest i utlandet som har vigselkompetanse.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word