Om Dokument

Denne blankett er en spesialutviklet versjon av blankett GA-4379 Ektepakt kjønnsnøytral med norsk og engelsk tekst. Teksten er oversatt av statsautorisert translatør og blanketten er godkjent av Brønnøysundregistrene.

Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller – inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner.

For å oppnå rettsvern overfor kreditorer må ektepakter tinglyses i Ektepaktregisteret, Brønnøysund. Ektepakt vedrørende gaver må alltid tinglyses i Ektepaktregisteret for å få rettsvern.

En ektepakt som overdrar fast eiendom eller andel i borettslag fra den ene ektefellen til den andre, må for å få fullt rettsvern også tinglyses på eiendommens blad i grunnboken hos Kartverket. Dette må partene selv sørge for. Ektepakter som ikke innebærer overdragelse av eiendomsrett kan ikke tinglyses i grunnboken.

En ektepakt som skal tinglyses, må være skrevet på særskilt skjema. Stortinget har bestemt at det skal betales gebyr for tinglysning av bl a ektepakter. Gebyrene finner du her.

For å få tinglyst ektepakten må ektepaktskjemaet være riktig utfylt. Et riktig utfylt skjema sikrer også rask og effektiv behandling i Ektepaktregisteret. Hjelp til utfylling av blanketten finner du her (pdf-fil).

Råd og hjelp i forbindelse med opprettelse av ektepakter finner du her.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

 

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word