Om Dokument

Reglene for begjæring om utlegg finnes i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

Dette blakettformular er i henhold til tvfbl. § 7-7 og tvistelovens § 6-4 (3).

Dette formularet kan brukes ved begjæring om utlegg ved uimotsagte krav. Begjæringen kan sendes direkte til namsmannen for tvangsinndrivelse uten at fordringshaver har dom for kravet. Det er bare dersom skyldneren reiser innsigelser mot kravet at det blir aktuelt å behandle saken i forliksrådet.

Begjæringen sendes den aktuelle namsmyndigheten. Som regel er dette den lokale politimyndighet der skyldneren bor, eller der foretaket har sin forretningsadresse. Namsmyndighet i de største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Asker og Bærum) kalles Namsfogden. Namsmyndighetene i landet forøvrig kalles namsmann og utøves av den lokale lensmann. Adressen til den aktuelle namsmyndigheten kan du søke ved å klikke her.

For mer informasjon les artikler på paragrafen.no og politi.no.

Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word