Om Dokument

Reglene for begjæring om tvangsdekning ved tilbakelevering til salgspanthaverer finnes i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9.

For å kunne begjære tvangsdekning må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag er angitt i tvfbl § 9-2.

Begjæring om tvangssalg settes fram for namsmannen i det distriktet der løsøret er eller ventes å komme i nær fremtid. Befinner løsøret seg i flere distrikter, kan begjæringen settes fram i hvilket som helst av distriktene, jfr tvangsfullburdelseslovens § 8-3.

Klikk her for nærmere informasjon fra Namsfogden i Oslo om tilbakelevering av løsøre.

Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word