Om Dokument

Hjemmel er lov om mortifikasjon av skuldbrev m. v. av 18. desember 1959 nr. 2.

Dersom et dokument som er omhandlet i mortifikasjonsloven § 1, er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres mortifikasjonsdom.

Alle saker om mortifikasjon skal behandles ved Brønnøy tingrett som har utarbeidet en veiledning for mortifikasjon.

Begjæringen med vedlegg innsendes i ett eksemplar. Saksøkers boligadresse eller forretningsadresse og eventuelt prosessfullmektigs navn og adresse må oppgis.

Gebyrplikt inntrer når saken anses innført i rettens saksliste. For andre innsendere enn advokater vil dette si først når gebyr er registrert mottatt. Gebyret er (jf rettsgebyrlovens § 9) er fastsatt til 0,8 x R (R= rettsgebyr p.t. = kr. 1150,-) som gir et gebyr på kr 920.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word