Om Dokument

Blanketten brukes ved tvangsutdrivelse av leietakere av bolig eller lokale. Hjemmel for begjæringen er tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2.

Før det sendes begjæring om fravikelse må det ha vært sendt skiftlig varsel, jfr tvangsfullbyrdelsesloven §4-18/§4-19. (Se Varsel om utkastelse for skyldig leie og omkostninger). Dersom leier ikke betaler innen 14 dager etter at det er sendt varsel, kan utleier sende Begjæring om fravikelse.

Begjæringen sendes namsmyndigheten i den kommune der det begjæres fravikelse av lokale. Innsender vil bli avkrevd gebyr tilsvarende 2,1 R (R=rettsgebyr). Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Når det er grunnlag for å begjære fravikelse av husrommet kan utleier, dersom det er grunn til det, sende skriftlig varsel til sosialtjenesten (NAV) i kommunen om misligholdet, jfr husleielovens § 9-11.

Nærmere informasjon om saksgangen mv. finner du ved å klikke her.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 21/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word