Om Dokument

Denne avtale er utarbeidet av NAV til bruk for foreldre som ønsker en privat avtale om barnebidrag.

NAV ønsker at foreldre inngår privat avtale om barnebidrag. Det tas som utgangspunkt at forsørging av barn er et privat anliggende, og at det derfor ikke er nødvendig å trekke inn det offentlige dersom foreldrene uten store problemer kan komme frem til en avtale begge er tilfreds med. Private avtaler gir dessuten mulighet for å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte families situasjon, enn det et offentlig regelverk har mulighet til å klare. Klikk her for mer info fra NAV om private avtaler.

Dersom mor eller far ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge betale et gebyr til staten tilsvarende 1 Rettsgebyr. Hvis man velger å inngå privat avtale, unngår man gebyr.

Om bidragsmottakeren ønsker det, kan NAV Innkrevningssentral (tidl.Trygdeetatens Innkrevingssentral (TI)) stå for innkreving og formidling av bidraget selv om foreldrene har inngått privat avtale. Dette er gebyrfritt. Merk at dersom bidraget skal kreves inn gjennom NAV Innkrevningssentral, må den private bidragsavtalen sendes inn for registrering.

Som en støtte for inngåelse av private avtaler har NAV utarbeidet en «Bidragsveileder» som er et verktøy for beregning av barnebidrag i henhold til de nye bidragsreglene.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 2
Filtype Pdf