Om Dokument

Denne avtale er utarbeidet av NAV til bruk for privat avtale om barnebidrag med barn over 18 år. Når barnet har fylt 18 år er det barnet selv som kan inngå avtale om barnebidrag. Barnet har krav på bidrag så lenge det går på vanlig skole (videregående skole).

NAV ønsker at det inngår privat avtale om barnebidrag. Det tas som utgangspunkt at forsørging av barn er et privat anliggende, og at det derfor ikke er nødvendig å trekke inn det offentlige dersom den partene uten store problemer kan komme frem til en avtale begge er tilfreds med. Private avtaler gir dessuten mulighet for å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte situasjon, enn det et offentlig regelverk har mulighet til å klare. Klikk her for mer info fra NAV om private avtaler.

Dersom barnet eller den bidragspliktige ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge betale et gebyr til staten tilsvarende 1 Rettsgebyr. Hvis man velger å inngå privat avtale, unngår man gebyr.

Om bidragsmottakeren ønsker det, kan NAV Innkrevningssentral (tidl.Trygdeetatens Innkrevingssentral (TI)) stå for innkreving og formidling av bidraget selv om foreldrene har inngått privat avtale. Dette er gebyrfritt. Merk at dersom bidraget skal kreves inn gjennom NAV Innkrevningssentral, må den private bidragsavtalen sendes inn for registrering.

Som en støtte for inngåelse av private avtaler har NAV utarbeidet en «Bidragsveileder» som er et verktøy for beregning av barnebidrag i henhold til de nye bidragsreglene.

Blanketten kan også lastes ned i nynorsk utgave, klikk på Avtale om underhaldsbidrag til barn over 18 år.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 2
Filtype Pdf