Om Dokument

Denne avtale er en erklæring om tredjemannspantsettelse hvor det er et aktiva som tredjemann (kausjonisten) avgir som pant/sikkerhet overfor låntakerens lån/kreditt/forpliktelse. Avtalen dekker de fleste tilfeller. Avtalen er i utgangspunktet tilrettelagt til bruk for bank eller kredittforetak, men kan også brukes av andre næringsdrivende. Det vises til finansavtalelovens kapitel 4 om kausjon.

Med forbruker menes en fysisk person når realkausjonens formål for realkausjonisten ikke hovedsakelig er knyttet til realkausjonistens næringsvirksomhet, eller når pantet/sikkerheten er et formuesgode som ikke hovedsakelig er knyttet til realkausjonistens næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 57.

Dette er en avtale som regulerer forholdet mellom partene. Den gir ikke rettsvern overfor konkurrerende kreditorer eller godtroerververe av realobjektet. Dette må i tillegg tinglyses på ordinær måte i Grunnboken, Løsøreregisteret eller på annen måte som gjelder for denne type aktiva.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 5
Filtype Word