Om Dokument

Leieavtalen er laget for utleie av fritidsbolig. Avtalen er tenkt å dekke helg, uke og månedsutleie.

Lov om husleieavtaler (av 26.03.1999 nr. 17) gjelder ikke for utleie av fritidsboliger, jfr. § 1-1 4. ledd, 2. punktum: «Loven gjelder heller ikke avtaler om leie av husrom til ferie- og fritidsbruk». Det er ikke husrommets karakter, men formålet med leieavtalen som er avgjørende. Leier man et bolighus i en sørlandsby eller et fiskevær i Lofoten til feriebruk, er man utenfor loven selv om huset i seg selv er egnet til helårsbruk og har vært brukt som helårsbolig tidligere. Tilsvarende ved leie av en byleilighet til bruk ved ferieopphold. At loven ikke gjelder, betyr at man står fritt til å avtale hva man vil; men når avtalen er taus vil loven ofte kunne anvendes analogisk ? særlig gjelder det kapitel 5 om rettigheter og plikter i leieperioden.

For leie av fritidsbolig der man bare har rett til bruk i enkelte perioder av året, gjelder tidspartloven (lov av 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig). Den rett man får ved en slik avtale kan i noen tilfeller være en leierett. Denne leieavtale er ikke tilrettelagt for slike salg av tidsparter i fritidsbolig.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 21/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word