Om Dokument

Dette dokument «Dismissal with immediate effect» er en mal på skriftlig avskjedigelse av en arbeidstaker med engelsk tekst. Avskjedigelsen er utarbeidet til bruk for norske arbeidsgivere overfor engelskspråklige ansatte i Norge og inneholder arbeidsmiljølovens formkrav for avskjed.

Etter nedlastning redigerer man selv innholdet ved å endre teksten som er i kursiv og parentes, eksempelvis (James Smith).

Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Hvis ikke arbeidstakeren er imot det, skal arbeidsgiveren først konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte.

Avskjed skal skje skriftlig og inneholde opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Arbeidstaker har likevel ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.

Formkravene finner du i arbeidsmiljøloven § 15-14 (2) jfr. § 15-4.

Dersom arbeidstakeren mener avskjeden er ulovlig, følges samme regler som ved ulovlig oppsigelse.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word