Om Dokument

Denne arbeidsavtale er en standard norsk arbeidsavtale med russisk tekst til bruk ved ansettelse av russere i Norge. Det er en oversettelse av en norsk avtale som er i henhold til den norske arbeidsmiljølovens bestemmelser. Klikk her for å se den norske utgaven.

Arbeidsmiljøloven setter som krav at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

Gjelder ansettelsesforholdet midlertidig arbeid kan du lese mer om dette ved å klikke her. Avtalen er utarbeidet av Arbeidstilsynet som dermed er ansvarlig både for innholdet og oversettelsen.

Blanketten er i pdf-format og forutsetter Adobe Reader installert. Blanketten kan dessverre ikke fylles ut på skjermen, og må derfor skrives ut blank for deretter fylles ut for hånd eller ved bruk av skrivemaskin.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , , , , , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word