Om Dokument

Denne arbeidsavtale er en standard norsk arbeidsavtale med bulgarsk tekst til bruk ved ansettelse av bulgarere i Norge. Det er en oversettelse av en norsk avtale som er i henhold til den norske arbeidsmiljølovens bestemmelser. Klikk her for å se den norske utgaven.

Klikk her for nærmere informasjon på norsk og bulgarsk om regler og muligheter for bulgarere å jobbe i Norge.

Arbeidsmiljøloven setter som krav at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

Gjelder ansettelsesforholdet midlertidig arbeid kan du lese mer om dette ved å klikke her. Avtalen er utarbeidet av Arbeidstilsynet som dermed er ansvarlig både for innholdet og oversettelsen.Arbeidsforhold som varer mer enn en måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. Når arbeidsforholdet varer kortere enn en måned, skal skriftlig avtale inngås umiddelbart.

Du kan lese mer om inngåelse av arbeidsavtaler på Jusstorget ved å klikke her.

Blanketten er i pdf-format og forutsetter Adobe Reader installert. Blanketten kan dessverre ikke fylles ut på skjermen, og må derfor skrives ut blank for deretter fylles ut for hånd eller ved bruk av skrivemaskin.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 2
Filtype word